Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Erasmus+ úvod

Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání
Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997
Projektové období: 01-09-2016 - 31-08-2019
Partneři ČR: Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, SDH Solenice, SDH Bohostice
Partneři DE: Obec Herrstein, ZŠ Wildenburg, MŠ Regenbogenland, Hunsrückverein, SDH Kempfeld

logo NEW

Shrnutí:
Tento projekt navazuje na projekt Comenius Regio, který byl realizován v letech 2012-2014. Partneři projektu by rádi pokračovali ve spolupráci, která byla navázána v minulosti, a chtěli by pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce na evropské úrovni v oblasti vzdělávání. Obě obce se nacházejí ve strukturálně slabých regionech, které trpí nízkou úrovní infrastruktury. Cílem tohoto projektu je rozvoj místních vzdělávacích institucí a zpestření sociálního života. Tématem projektu je voda, neboť voda hraje důležitou roli v obou regionech. Její jedinečnost, vzácnost a zároveň nebezpečí i nenahraditelnost v každodenním životě i vzdělávání je předmětem tohoto projektu. Tento projekt má tři hlavní produkty, které zahrnují knihu pro děti obsahující obrázky a básničky, sadu metodických listů a omalovánek a v neposlední řadě naučnou stezku kolem místních vodních ploch.

Výsledky projektu:
1) kniha pro děti obsahující obrázky a říkanky, která bude vytvořena v průběhu projektu a bude se vztahovat k jednotlivým aktivitám projektu, cílovou skupinou tohoto produktu jsou žáci předškolního a školního vzdělávání i veřejnost
2) sada metodických listů a omalovánek věnovaná tématu voda, cílovou skupinou tohoto produktu jsou žáci předškolního a školního vzdělávání i veřejnost
Produkty 1 a 2 budou vytvořeny učiteli zapojených vzdělávacích institucí a budou v průběhu projektu přeloženy do německého a českého jazyka a zapojeny do ŠVP.
3) naučná stezka kolem místních vodních ploch – tato stezka bude v délce 3-5 km v obou obcích, bude mít cca 10 zastávek, na kterých budou umístěny informační tabule. Tyto tabule budou obsahovat informace o historii obce, dávných i moderních dějinách, tradičních řemeslech, tradičních a moderních způsobech výroby energie, nebezpečí vody, kritických situacích v minulosti, ochraně životního prostředí, čištění vody, životě v okolí vody, fauně a flóře. Tento produkt budou mít na starosti neškolní organizace zapojené do projektu a zároveň obecní úřady, které zabezpečí technické záležitosti a budou zodpovědné za výstavbu stezky, respektující územní plánování, právní náležitosti a bezpečnost práce.

Kromě výše uvedených produktů, projektové webové stránky a face-book budou zřízeny a používány jako prostředek diseminace projektu a všech výstupů. Stránky budou pravidelně aktualizovány a budou referovat ke všem projektovým aktivitám na místní i mezinárodní úrovni. Během realizace projektu zapojené školní instituce budou organizovat vzdělávací aktivity, oslavy, festivaly, výstavy, projekty s tématem voda a díky tomu vzniknou podklady pro výše zmiňovanou knihu. Kromě pracovních listů a kompletní fotodokumentace budou vznikat i výstavy fotografií umístěné v budovách školních institucí i obecních úřadů. Konkrétní projektové aktivity budou realizovány jako workshopy, oslavy a průvody, které budou součástí života v obcích. Finální produkty projektu budou zaměřeny na environmentální výchovu v předškolním a školním vzdělávání.

Díky přenosu zkušeností mezi různými vzdělávacími institucemi na místní i mezinárodní úrovni bude podpořeno používání nových metod, alternativních přístupů a inovativního učení a zároveň dojde k aktualizaci vzdělávacích plánů a osnov. Na závěr projektu bude v obou regionech organizována závěrečná konference, která bude sloužit k prezentaci výsledků projektu. Obecní úřady převezmou zodpovědnost za realizaci těchto konferencí.

Mezinárodní projektové aktivity:
Výjezd do Herrsteinu – listopad 2016
Přijetí partnerů z Herrsteinu – duben 2017
Výjezd do Herrsteinu – říjen 2017 
Přijetí partnerů z Herrsteinu – duben 2018
Výjezd do Herrsteinu – podzim 2018
Přijetí partnerů z Herrsteinu – jaro 2019

Místní projektové aktivity:
Tento projekt se zaměřuje na experimentální učení a výuku, neformální vzdělávání, mezipředmětovou pedagogiku a celoživotní učení., Níže uvedené aktivity budou realizovány v průběhu projektového období:
1) Vzdělávací aktivity pro děti ZŠ a MŠ
2) Tvorba knihy pro děti obsahující obrázky, příběhy a básničky
3) Naučná stezka Solenice
4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků na téma environmentální výchovy
5) E-Twinning

Prezentace projektu v médiích:
Obec Solenice je od letošního září zapojena do projektu Erasmus

Návštěva z Herrsteinu

Erasmus-Plus-Projekt der Verbandsgemeinde Herrstein

Delegation aus Tschechien zu Gast in der VG Herrstein

Feuerwehr macht in VG Herrstein gute Jugendarbeit

Facebook projektu

ERASMUS+ - přijetí partnerů z Herrsteinu

Lehrpfad erläutert Wasserkraft 

Kleine Bewohner im Waldbach entdecken 

Solenice 

Čarodějnice v Solenicích, Sedlčansko 

Čarodějnice v Solenicích, Periskop 

Nová naučná stezka byla svědkem čarodějného reje 


Projekt je finančně podpořen grantem v rámci programu Erasmus+, KA2.

 solenice logo logo projektu   herrstein logo