Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

SDH Solenice

Historie

Sbor Dobrovolných Hasičů Solenice vznikl v roce 1963. Při vzniku byla získána požární zbrojnice spolu s požárním vozidlem TATRA 805 od Vodních staveb.

sdh

Zakládající členové sboru byli: Vacek Bohumil, Babka Miroslav, Kolář Josef, Máša Václav, Vopička Jaroslav, Srba Karel, Krabec Karel. Ze zakladatelů je živ pouze p. Kolář.

Sbor dobrovolných hasičů Solenice kromě pomoci při hašení požáru vykoná pro obec Solenice spousty aktivit. Každoročně se pořádaly Silvestrovské zábavy, Masopustní maškarní průvody, Den dětí. SDH mimo jiné pořádalo řadu zájezdů pro občany Solenic a účastnilo se na brigádách v obci. Tento trend značně upadl po roce 1989, kdy se lidé méně stýkali a dobrovolné aktivity začaly pozvolna uvadat. Nesmím zapomenout, že náš sbor se každoročně účastní požární soutěže, kde se soutěží v požárním útoku a štafetě. Po soutěži se zkouší souhra všech sborů v okrsku při námětovém cvičení.

Nemalou roli jsme sehráli při povodních v roce 2002 kdy naši hasiči a technika byli prověřeni na 100% při čerpání zatopených spodních prostor níže položených domů a čištěním studní. V roce 2002 nás HZS Příbram vybavil svolávacím zařízením, které dnes využívá IZS středočeského kraje (Kladno) v případě potřeby našich sil při různých událostech, nejčastěji je to u ohně.

V roce 2005 za podpory NADACE ČEZ se nám povedlo získat novější hasičský automobil Š 706 RTH ASC 16, který jsme využívali až doposud. Naše členská základna má k dnešnímu dni 27 členů, kteří jsou rozřazeni na jednoho velitele sboru, dva velitele družstev a čtyři strojníky. SDH Solenice je zařazen v poplachovém plánu do kategorie JPO III/1, jednotka s místní územní působností.

sdh_dd
DD 2009 s Hasiči