Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Přijetí partnerů z Herrsteinu

 Návštěva z Herrsteinu a závěrečná konference projektu

Začátkem měsíce června, konkrétně v termínu od 5. 6. do 7. 6. 2019, nás opět navštívili přátelé z německého Herrsteinu. Tentokráte to byla již poslední návštěva, protože projekt Erasmus+ na téma Voda – fenomén lidstva se blíží ke konci.

Při úvodním setkání a vřelém přivítání jsme hovořili o projektu, dílčích výstupech, co jsme společně vytvořili a co se povedlo.

Následující den naši partneři navštívili obec Dolní Hbity, kde na ně čekal pestrý program. Návštěva MŠ, obecního úřadu, kde je přivítal pan starosta Jan Michálek, prohlídka budoucího informačního centra a hasičské zbrojnice.

Odpoledne strávili opět v Solenicích, kde s panem starostou Janem Mátlem prošli nově zřízenou naučnou stezku, která vznikla na základě tohoto projektu. Pan starosta našim přátelům z Herrsteinu představil jednotlivé tabule, na kterých je historie, řemesla, fauna a flora naší obce. Na tabule přispěly i děti z místní základní školy kvízy, kde je možné vyzkoušet své znalosti. Naučná stezka je v délce cca 3 km a s 10 informačními tabulemi.

Večer jsme se všichni sešli v hasičské zbrojnici v Solenicích, kde proběhly jednotlivé prezentace práce z průběhu tří let trvání tohoto projektu.

Veřejnosti se představila kniha, omalovánky a pracovní listy, které byly vytvořeny v rámci projektu Erasmus+. Pracovní listy a omalovánky jsme si s partnery vzájemně vyměnili. Závěrem našeho setkání jsme společně grilovali, a ač neradi, museli jsme se rozloučit a popřát přátelům šťastnou cestu domů.

Odkazy:

Tvorba knihy pro děti obsahující obrázky, příběhy a básničky změnit na 2) Vytvořené didaktické materiály: a pridat odakzy níže

Kniha o vodě

Omalovánky pro MŠ 

Omalovánky pro ZŠ 

Pracovní listy pro MŠ

Pracovní listy pro ZŠ