Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Návštěva z Herrsteinu 

Projekt ERASMUS+ s názvem Voda jako fenomén se přehoupl do své druhé poloviny. V termínu od 3. 4. do 6. 4. 2018 do Solenic podruhé zavítali němečtí partneři reprezentující všechny zapojené instituce – Obec Herrstein, SDH Kempfeld, ZŠ Wildenburg, MŠ Regenbogenland a spolek Hunsrück.
Cílem setkání byla práce na projektových výstupech a přenos příkladů dobré praxe. Při návštěvě ZŠ a MŠ Solenice se účastníci zapojili do workshopu Hoblinková dílna. Učitelky dále německým partnerům prezentovaly své zkušenosti ze školení DVPP, která absolvovaly v rámci projektu. Školení byla zaměřena na environmentální výuku a ochranu životního prostředí. Němečtí partneři ve škole obdivovali zejména intenzivní spolupráci ZŠ a MŠ, která usnadňuje přechod dětem na základní školu. Komunikace a tvoření dětí různého věku pomáhá rozvíjet jejich sociální kompetence.
Druhý den navštívili partneři nejprve Hasičský záchranný sbor v Příbrami. Při exkurzi porovnávali techniku, diskutovali o nových trendech a na závěr navštívili polygon. Protiplynový polygon simulující reálné okolnosti zásahu se sníženou viditelností funguje na stanici Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Příbram od roku 2012 a slouží ke zvýšení fyzické kondice, psychické odolnosti a ke zlepšení orientace v nepřehledném terénu za ztížených podmínek. Odpoledne následovala návštěva ZŠ Dolní Hbity, při které se účastníci zapojili do hodiny anglického jazyka. Mimo to porovnávali vytvořené didaktické materiály na téma voda. Nedílnou součástí projektu je práce v eTwinningu. ETwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Všechny výstupy projektu budou na této platformě zveřejněny a při návštěvě ZŠ Dolní Hbity proběhla prezentace dosavadní práce v eTwinningu a plánování dalších projektových aktivit.
Poté se partneři odebrali na exkurzi do vodní elektrárny Orlík, která k tématu voda neodmyslitelně patří. Na závěr samého dne zavítali členové projektového týmu do Bohostic, kde jim vedoucí místního SDH prezentovali práci s mladými hasiči. Děti předvedly útok
s proudnicí a další hasičské dovednosti. Celé setkání bylo opět velmi inspirativní a bohaté na nevšední zážitky. Další projektové setkání se uskuteční v Herrsteinu na podzim 2018 a všichni účastníci se na něj již těší.

Lenka Lexová