Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Erasmus+ - druhý výjezd do Herrsteinu

Na konci října navštívili zástupci Obce Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, SDH Solenice a SDH Bohostice německé partnery v rámci společného projektu Erasmus+ s názvem „Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání“. Jak již název projektu naznačuje, jeho hlavním tématem je voda, neboť voda hraje důležitou roli v obou regionech. Její jedinečnost, vzácnost, a zároveň i nebezpečí a nenahraditelnost v každodenním životě i vzdělávání je klíčovým aspektem tohoto projektu.

Setkání bylo zahájeno prohlídkou národního parku ve Wildenburgu, jehož pýchou jsou vlci. V odpoledních hodinách následovala návštěva v ZŠ Wildenburg. Při návštěvě vyučovací hodiny přírodních věd ve 4. ročníku mohli účastníci pozorovat pokusy na téma ,,Oheň a voda“. Společně také nahlédli na volnočasové aktivity dětí po vyučování. Procházka lesem, hry, zkoumání a pozorování živočichů ve zdejší lesní studánce jsou příklady environmentální výuky a spolupráce školy se zdejším lesnickým ústavem.

Po návštěvě školy následovala prohlídka města Idar-Oberstein. Společná večeře, výměna poznatků a reflexe dosavadních zkušeností k našemu společnému projektu Erasmus+ uzavřela tento den plný inspirativních a poučných zážitků. Následující den zavítali projektoví partneři do MŠ v Kempfeldu, kde strávili velmi příjemné dopoledne. Děti si pro ně připravily krásné hudební vystoupení, do kterého zapojily i návštěvníky z České republiky. Poslední zastávkou bylo město Herrstein a návštěva místních dobrovolných hasičů. Nejen vzájemné návštěvy jsou náplní tohoto projektu, stěžejním výstupem jsou tři hlavní produkty, které zahrnují knihu pro děti obsahující obrázky a básničky s tematikou vody, sadu metodických listů a omalovánek a v neposlední řadě naučnou stezku kolem místních vodních ploch, která v obou partnerských obcích bude slavnostně otevřena v příštím roce.

Vladímíra Čedíková, Gabriela Dvořáková,

učitelky MŠ Solenice