Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

První výjezd do Herrsteinu

Obec Solenice je od letošního září zapojena do projektu Erasmus+ s názvem Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání, v rámci kterého se ve dnech 17. až 20. 11. 2016 uskutečnil první výjezd do Německa. V průběhu tohoto setkání jsme navštívili Základní školu Wildenburg, kde nás paní ředitelka Hannelore Hamscher provedla jejich krásnou školou a pozvala nás do hodin, ve kterých žáci experimentovali s vodou a zabývali se tvořivými aktivitami spojenými s vodou.
Ministerstvo životního prostředí ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz poskytuje školám kufřík plný pracovních listů, CD, DVD a dalších učebních pomůcek, které učitelé mohou využívat při zpracování tématu voda ve výuce. Tento kufřík se nám velmi líbil a ZŠ Wildenburg nám jej v rámci projektu zapůjčila, takže učitelé v ZŠ a MŠ Solenice a ZŠ a MŠ Dolní Hbity se mohou inspirovat od svých německých kolegů a obohatit výuku o nové vyučovací metody. Dále jsme navštívili přírodní park Wildfreigehege Wildenburg, ve kterém jsou k vidění rozmanití zástupci fauny. Nejvíce nás zaujali vlci, kteří jsou zde umístěni od loňského roku. Pří krmení jsme mohli pozorovat i divoké kočky, které se staly symbolem celého národního parku. Návštěvu jsme zakončili výstupem na věž WIldenburg, ze které jsme viděli kromě širokého okolí i přehradu Steinbachtalsperre.
Dalším bodem programu byla návštěva naučné stezky věnované řece Nahe, revitalizaci říčního toku a fauně a floře údolní nivy. Stezka se nám velmi líbila díky odbornému výkladu našeho průvodce a zároveň jsme zde načerpali hodně inspirace a příkladů dobré praxe pro tvorbu naučné stezky, která vznikne v rámci našeho projektu.
Samozřejmě jsme zavítali i do městečka Herstein, které nás opět očarovalo svou kouzelnou atmosférou. Na závěr jsme navštívili dobrovolné hasiče v obci Niederhosenbach. Němečtí kolegové nám představili svoji požární techniku a výjezdové vozidlo včetně jeho vybavení a zázemí místní požární zbrojnice. Zaujala nás spousta věcí, zejména terč pro dětské soutěže ve tvaru hořícího domku. Preciznost, s jakou měli uspořádané vybavení zbrojnice i vozu, nás nepřekvapila, neboť je známo, že pořádek je v Německu samozřejmostí. Poté jsme se přesunuli do místního kulturního domu, kde se konala každoroční podzimní slavnost, při které se schází téměř všichni obyvatelé obce.
Děkujeme za přátelské přijetí a těšíme se na další projektové setkání, které se uskuteční na jaře příštího roku v našem regionu.
Lenka Lexová