Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

V našem okolí se nacházení následující rostliny.

 

                                                                             1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

Běžné rostliny

 

Třtina křovištní                       Ostřice zaječí            Kozí brada luční                    
Třtina rákosovitá   Štětka lesní   Smetánka lékařská  
Psineček tenký   Hlaváč bledožlutý   Pampeliška podzimní  
Kavyl péřitý   Chrastavec rolní   Pampeliška srstnatá  
Ježatka kuří noha   Pěťour maloúborný   Prasetník kořenatý  
Chrastice rákosovitá   Heřmánek pravý   Kapustka obecná  
Ovsík vyvýšený   Heřmánek přímořský   Locika zadní  
Medyněk měkký   Kopretina chocholičnatá   Locika kompasová  
Trojštět žlutavý   Kopretina bílá   Mléč rolní  
Ovsíř luční   Starček lesní   Mléč zelinný  
Metlice křivolaká   Starček obecný   Škarda bažinná  
Rákos obecný   Starček přímětník   Škarda dvouletá  
Srha říznačka   Řebříček obecný   Škarda vláskovitá  
Lipnice roční   Rmen rolní   Bělotrn kulatohlavý  
Lipnice obecná   Rmen barvířský   Pupava bezlodyžná  
Lipnice luční   Podběl lékařský   Pupava obecná  
Lipnice smáčknutá   Sedmikráska chudobka   Světlice barvířská  
Lipnice hajní   Starček hajní   Ostropes trubil  
Třeslice prostřední   Celík kanadský   Bodlák obecný  
Sveřep střešní   Oman srstnatý   Bodlák nicí  
Sveřep jalový   Turan kanadský   Pcháč zelinný  
Kostřava ovčí   Řebříček bertrám   Pcháč bahenní  
Kostřava červená   Věsenka nachová   Pcháč obecný  
Kostřava luční   Locika vytrvalá   Pcháč bělohlavý  
Skřípina lesní   Čekanka obecná   Pcháč oset  
Suchopýr pochvatý   Jestřábník chlupáček   Chrpa modrák  
Ostřice hnědá   Jestřábník lesní   Chrpa čekánek  
Ostřice srstnatá   Jestřábník savojský   Chrpa luční  
Ostřice lesní   Jestřábník hroznatý   Chrpa Triumfettiho  
Ostřice liščí   Kozí brada pochybná   Heřmánek terčovitý  

 Seznam vypracoval pan Pavel Havlín.