Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

V našem okolí se nacházení následující rostliny.

 

                                                                             1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

 Běžné rostliny

 

Přeslička rolní                 Plavuň vidlačka                  Sleziník routička lokalita
Přeslička lesní   Sleziník severní   Sleziník červený  
Přeslička říční   Kapraď samec   Osladič obecný  
Topol bílý   Růže šípková   Vrba křehká  
Topol osika   Růže bedrníkolistá   Vrba jíva  
Topol černý   Ostružiník maliník   Vrba bílá  
Topol vlašský   Ostružiník ježiník   Řešetlák počistivý  
Líska obecná   Jmelí bílé   Dříšťál obecný  
Bříza bradavičatá   Kalina obecná   Lípa srdčitá  
Olše lepkavá   Javor klen   Lípa širokolistá  
Jasan ztepilý   Javor mléč   Hrušeň obecná  
Slivoň trnka   Brslen evropský   Slivoň střemcha  
Svída dřín   Zimostráz vždyzelený   Slivoň třešeň  
Zlatice převislá   Zimolez kozí list   Slivoň višeň  
Vřes obecný   Svída krvavá   Slivoň švestka  
Modřín opadavý   Brčál menší   Orobinec širolistý  
Jalovec obecný   Pámelník poříční   Bika ladní  
Jedle bělokorá   Šeřík obecný   Bika hajní  
Smrk ztepilý   Ptačí zob obecný   Sítina klubkatá  
Smrk pichlavý   Břečťan popínavý   Smilka tuhá  
Borovice lesní   Meruzalka srstka   Jílek vytrvalý  
Borovice vejmutovka   Hloh jednoblizný   Pýr plazivý  
Borovice černá   Hloh obecný   Psárka luční  
Jírovec maďal   Dub červený   Bojínek luční  
Ostružiník křovitý   Dub letní   Bér zelený  
Štědřenec odvislý   Dub zimní   Bér sivý  
Trnovník akát   Buk lesní   Válečka prapořitá  
Jeřáb obecný   Krušina olšová   Poháňka hřebenitá  
Bez černý   Skalník celokrajný   Smělek štíhlý  
Bez hroznatý   Habr obecný   Smělek jehlancovitý  

 

 Seznam vypracoval pan Pavel Havlín.