Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Úřední deska

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.03.2021 31.12.2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
15/2021 Lenka Teskova

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.04.2021 11.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
22/2021 Lenka Teskova
28.07.2020 01.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy proti rozšíření škůdců (kůrovec)
39/2020 Lenka Teskova
10.12.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
69/2019 Lenka Teskova
05.09.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
49/2019 Jan Mátl

Rozpočet / Závěrečný účet obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.03.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2021
18/2021 Lenka Teskova
28.12.2020 03.01.2022 Schválený rozpočet obce Solenice - závazné ukazatele pro rok 2021
67/2020 Lenka Teskova
22.11.2019 01.01.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025
65/2019 Lenka Teskova
17.01.2018 01.01.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021
04/2018 Lenka Teskova

Informace z radnice / Oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.04.2021 31.05.2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online až do 11.5.2021
21/2021 Lenka Teskova
18.03.2021 30.04.2021 Příměstské tábory ve školní družině ZŠ Kamýk nad Vltavou
19/2021 Lenka Teskova
15.03.2021 29.04.2021 Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn v obci dne 26.4.2021 - 27.4.2021
17/2021 Lenka Teskova
24.02.2021 12.05.2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
13/2021 Lenka Teskova
07.01.2021 01.05.2021 Oznámení o úhradě poplatků za komunální odpad a poplatku ze psa 2021
02/2021 Lenka Teskova
11.12.2020 31.12.2021 ROZPIS SVOZŮ SKO PRO ROK 2021
63/2020 Lenka Teskova
26.08.2020 30.06.2021 Informace o zveřejněné závěrečném účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2019
42/2020 Jan Mátl

Exekuce / Dražby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.04.2021 17.06.2021 Elektronická dražba pozemků LV 84 v k.ú. Solenice dne 16.6.2021
21/2021 Lenka Teskova

Usnesení / Zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.04.2021 01.05.2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 31. 03. 2021
20/2021 Lukáš Kornfeld