Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Bytové hospodářství Obce Solenice

 

Čp. 36 Dům s pečovatelskou službou

 

Dům se nachází u komunikace podél toku řeky Vltavy. V objektu je 22 bytových jednotek.

Konkrétně je to 7 x 1+1, 13 x 1+K a 2 x 2+K

 

Zájemce o přidělení bytu musí splňovat několik podmínek. Po celou dobu nájmu je nutné mít smlouvu na pečovatelskou službu (klasický úkon: donáška obědů, nákup, úklid nebo praní prádla) nebo smlouvu uzavřít s poskytovatelem služeb do 2 měsíců od podpisu nájemní smlouvy (musí se shodovat s poskytovatelem, který má smlouvu uzavřenou s obcí). Potvrzení o zdravotním stavu vystaví smluvní lékař Obce Solenice - MUDr. Šestáková, tel: 607 629 617. Zájemce o byt musí přinést svoji zdravotní dokumentaci od praktického lékaře.

 

Zastupitelstvo na svém jednání dne 16.4.2012 schválilo podmínky pro přidělování bytu v DPS. Nové smlouvy se budou uzavírat do konce srpna kalendářního roku na dobu určitou a následně pak prodlužovat vždy o 12 měsíců.

 

Vyplněnou žádost, čestné prohlášení o bezdlužnosti a potvrzení zdravotního stavu je nutné doručit:

 

k rukám pí. Lapkové

Obecní úřad Solenice

Solenice 37

262 63 p. Kamýk nad Vltavou

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přidělení bytu

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Vyjádření lékaře

 

Nesplnění podmínek nebo podání nepravdivých informací je důvodem k neuzavření nebo vypovězení nájemní smlouvy.

 

 

 

Čp. 39 Dům pro osoby s vymezenými příjmy

 

Dům se nachází také u komunikace podél toku řeky Vltavy a to naproti centrální kotelně. V objektu je 21 bytových jednotek.

Konkrétně je to 6 x 1+1, 9 x 1+K a 6 x 2+K

Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou.

 

V tomto objektu jsou kriteria pro přidělení bytu přísnější. K žádosti o přidělení bytu je nutné doložit:

čestné prohlášení o bezdlužnosti, čestné prohlášení o vlastnictví bytu (nutno vyplnit za každou osobu uvedenou v žádosti o přidělení bytu) a příjmy za posledních 12 měsíců všech posuzovaných osob (u jednotlivých žadatelů je to 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a  u vícečlenné rodiny žadatelů je to 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy dle ČSÚ). Při přidělování jsou upřednostňováni mladí občané obce Solenice a blízkého okolí a občané s dětmi.

 

Vše je nutné doručit:

 

k rukám pí. Lapkové

Obecní úřad Solenice

Solenice 37

262 63 p. Kamýk nad Vltavou

 

Dokumenty ke stažení:

Příloha 1: Seznam posuzovaných osob

Příloha 2: Doklad o výši příjmů

Příloha 3: Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Příoha 4: Prohlášení o stavu vlastnictví bytu

 

 

KONTAKT: paní Lapková telefon Obecního úřadu 601 165 565

Pondělí 14:30 - 15:30

Úterý  14:30 - 16:30

Nesplnění podmínek nebo podání nepravdivých informací je důvodem k neuzavření nebo vypovězení nájemní smlouvy.