Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Dle zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti zde naleznete rozpočet obce pro aktuální rok:

2017

a jednotlivá rozpočtová opatření daného roku:

1/2017

2/2017

3/2017